Fläckvis håravfall är en sjukdom

Autoimmuna sjukdomar är inte lätta att hantera. Fläckvis håravfall är en form, alopecia areata, som lömskt smyger på oss utan förvarning. Även om förloppet är mycket varierande är det vanligt att en plötslig uppkomst av en eller flera fläckar sedan följs av en mer stabil period med inga eller enbart enstaka nya fläckar. Sådana perioder kan växla mer eller mindre tätt. Fläckarna kan komma på mycket unga människor men mer sällan på gamla människor. Varför det uppkommer eller hur länge fläckarna stannar på huvudet finns inga svar på. T-lymfocyterna som är grunden till det onda kommer helt plötsligt och försvinner lika plötsligt.