Hårlaser från Nordic Laser

Tunnhårighet är något som kommer att drabba de allra flesta av oss någon gång i livet. Även när det inte finns något anlag för genetiska skallighet, som patient åldrar, några hårstrån börjar slumpmässigt att krympa (krympa i längd och bredd) i varje follikulär enhet. Nordic Laser är ett företag som jobbar med hårlaser och laser mot de autoimmuna hårsjukdomarna alopecia areata och alopecia totalis. Laserns inverkan är att främja produktionen av ADP i hårcellerna, precis som fotosyntesen i naturen. Laserljuset plockas upp av fotoreceptorer som finns i kromoforerna inne i mitokondrierna och sedan fortplantar sig en rad kemiska processer i cellen vilket leder till ökad ATP produktion som i sin tur leder till ökad celldelning med mer.