HUr uppkommer kvinnligt håravfall

Det är vanligt att ”håravfall kommer från mammas sida av familjen.” Sanningen är att flintskallighet kan ärvas från båda föräldrarna. Men mycket tyder dock på ny forskning att orsakerna till manligt- och kvinnligt håravfall och kan vara lite mer komplicerat än man ursprungligen trodde. Faktorer på x-kromosomen har visat sig påverka håravfall, vilket gör arv från moderns sida av familjen något viktigare än den faderliga genen. Identifieringen av en androgen receptor gen (AR) på x-kromosomen hjälper till att förklara varför håravfall mönster av en man som liknar sin morfar oftare än sin far. Detta är dock helt klart inte hela historien eftersom ett direkt arv av skallighet från fadern observeras också. Men som så många gånger då det handlar om genetik behöver en defekt gen ett ett ärvt anlag visa sig på flera generationer. Vilket gör allt mycket mer komplicerat.

Behandling för håravfall

Vad skall man som tunnhårig person välja? Det finns en uppsjö av behandlingar och metoder för att bromsa eller hindra håravfall hos män. Det enda godkända läkemedlet mot Androgen Alopeci är dock ett preparat som hämmar enzymet 5 alfa-reduktas. Detta leder till att halterna av Dihydrotestosteron (DHT) minskar. Laserbehandling har också visat sig bromsa takten på håravfall och i många fall hjälpt till med återväxt av den förminskade livskraften i hårsäckarna. Viktigt för att laserbehandlingen skall få god effekt är att den startar innan personen har blivit kal på huvudet eller tappat allt för mycket hår. Annars kan inte ens den bästa av lasrar göra något. Laserljuset jobbar med mitokondrierna i hårceller och inget annat.